Progress Bar x RUPERT

Rupert kartu su Progress Bar (Nyderlandai) pristato šiuolaikinei kultūrai, lygybei, bendruomeniškumui ir progresyviai minčiai skirtą renginį, vienam vakarui Vilniuje sujungsiantį pokalbius, performansus ir eksperimentinę elektroninę muziką į klubinės nakties formatą. Renginys vyks spalio 27 d. nuo 20 val. Vilniaus naktiniame LGBT klube Soho (Švitrigailos g. 7).

Naktinis klubas yra šių laikų galerija

Progress Bar neturi prototipų ar pavyzdžių kuriais seka, renginiu siekiama atsiriboti nuo tradicinių klubo ekonominių modelių. Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas Progress Bar prasidėjo 2015 m. ir netrukus tapo reguliariu šiuolaikinę eksperimentinę klubų muziką bei socialiai ir politiškai atsakingą mąstymą reprezentuojančiu renginiu Amsterdame. Pastovios fizinės vietos neturinti „politinė partija, kurioje šokama“ šiandien jau yra gerai žinoma platforma, aplink save burianti gausų ir aktyvų muzikantų, festivalių, klubų lankytojų, kultūros atstovų ir akademikų ratą visame pasaulyje. Anksčiau šios renginių serijos įvykiuose dalyvavo Nina Power, Footworko pionierius Traxman, Le1f, God Colony & Flohio, Evian Christ, lietuvių muzikantas J. G. Biberkopf, DJ Nigga Fox, Nidia Minaj ir daugelis kitų.

Vakaras prasidės lietuvių kultūrologo ir rašytojo Artūro Tereškino paskaita „Žalos istorija: nesaugus seksualumai, alternatyvūs intymumai Lietuvoje“ bei Progress Bar organizatoriaus Juhos Van t’ Zelfde pristatymu apie Progress Bar idėja ir alternatyvią edukaciją. Pokalbius seks GIRLISONFIRE performansas bei James Massiah, Juha Van t’ Zelfde, Dodomundo, ITU (Miša Skalskis ir Anni Puolakka) eksperimentiniai DJ setai.

Renginys yra meno ir edukacijos centro Rupert programos dalis. Rupert veikiantis kaip tarpdisciplininis meno centras ir menininkų rezidencija daug dėmesio skiria alternatyviai menininkų, kultūros profesionalų edukacijai bei šiuolaikinio meno sklaidai Lietuvoje ir užsienyje, vykdo įvairius kultūrinių renginius: parodas, garso meno koncertus, performansų vakarus, filmų peržiūras.

Durys: 20:00

Pradžia: 21:00

Iki 21:00 įėjimas nemokamas. Nuo 21:00 – 7 EUR

Renginį organizuoja: MIlda Januševičiūtė, Kotryna Markevičiūtė, Adomas Narkevičius, Aivaras Micius bendradarbiaudami su Juha Van t’ Zelfde (Progress Bar), Soho naktiniu klubu, Palanga Street Radio ir Všį „Kultūros žibintas“. Rėmėjas – Lietuvos Kultūros Taryba, renginio partneriai – Corner Hotel ir KINZA.

Pokalbių dalyviai:

Juha Van t’ Zelfde yra tyrėjas, programų kuratorius, dirbantis meno, muzikos srityse, tyrinėja šiuolaikinių technologijų įtaką socialinės gerovės kūrimui. Jis reguliariai bendradarbiauja su eksperimentinį meną ir mokslą jungiančiu festivaliu Sonic Acts bei dėsto, kuruoja programas Amsterdamo Sandbergo universitete.

Artūras Tereškinas – rašytojas, kultūros kritikas, sociologas. 2000 m. apgynė daktaro disertaciją Harvardo universitete, JAV. Yra dėstęs JAV, Švedijoje, Danijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu yra Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos katedros profesorius. A. Tereškinas yra išleidęs dvi eilėraščių, erotinį romaną Nesibaigianti vasara: sociologinis romanas apie meilę ir seksą (2017) ir devynias akademines knygas, išspausdinęs daugiau nei septyniasdešimt straipsnių ir esė lyčių, seksualumo, socialinės atskirties, populiariosios kultūros temomis.

ENG

Rupert together with Progress Bar (NL) are delighted to present an event celebrating culture, equality, collectivity, hope and progressive thought. Combining talks, performances and experimental cutting edge music, the event will take place in a club night on the 27th October from 8 pm at Vilnius LGBT club Soho. (Švitrigailos str. 7).

Clubs are the new galleries.

Progress Bar doesn’t have any previous examples to go by and seeks to break free from the confines of traditional economic models of club nights. Launched in 2015, the event rapidly developed into a regular monthly gathering in Amsterdam to celebrate political and social consciousness and the most exciting electronic music in a club night format. Without a physical location, this self-branded “political party you can dance to” has become an important platform for an active community of artists, musicians, festivals, club visitors, culture actors and academics. Previous editions of Progress Bar have featured Nina Power, a footwork pioneer Traxman, Le1f, God Colony & Flohio, Evian Christ, Lithuanian artist J. G. Biberkopf, DJ Nigga Fox, Nidia Minaj among others.

The event in Vilnius will start from Lithuanian sociologist and writer Artūras Tereškinas’s lecture “Histories of Damage: Precarious Sexualities, Alternative Intimacies in Lithuania” and Progress Bar initiator Juha Van t’ Zelfde’s talk about the Progress Bar and alternative education and. The talks will be followed with a performance by an artist duo GIRLISONFIRE and DJ sets by James Massiah, Juha Van t’ Zelfde, Dodomundo, ITU (Miša Skalskis & Anni Puolakka).

The event is organized as part of Rupert centre for art and education official programme. Rupert, through its interdisciplinary alternative education programmes and residencies, is devoted to establishing close cooperation between artists, thinkers, researchers and other cultural actors and operates as a knowledge-based platform for innovative creative production locally and internationally. The centre regularly presents art exhibitions, performance and sound art events, screenings, discussions and workshops.

Artūras Tereškinas is a sociologist, cultural critic and writer. He received his Ph. D. at Harvard University. Currently, he teaches sociology at Vytautas Magnus University in Kaunas, Lithuania. Tereškinas is the author of two poetry collections, a sociological novel Endless Summer: A Memoir of Love and Sex (2017) and nine research monographs, including Men in the Economies of Disappointment: Between Good Life and Social Exclusion (2016), Pop Culture: Emotions, Bodies, Texts (2013), It’s a Man’s World: Men and Wounded Masculinities in Lithuania (2011), and Culture, Gender, Sexuality: Essays on Different Bodies (2007). Tereškinas is a pioneer of LGBTQ+ and queer studies in Lithuania in both scholarship and literary work.

Juha van ‘t Zelfde is a researcher, developer and curator, working across art, music and technology. He is interested in the social potential of new technologies in the improvement of our public goods. Currently, working as a programme director of temporary master programme Shadow Channel at Sandberg Institute in Amsterdam.

Doors: 8 pm

Start: 9 pm

Entrance before 9 pm is free of charge. After: 7 EUR

The event is organized by Milda Januševičiūtė, Kotryna Markevičiūtė, Adomas Narkevičius, Aivaras Micius, Juha Van t’ Zelfde (Progress Bar) in collaboration with Soho night club, Palanga Street Radio and ‘Kultūros žibintas’. Supported by the Lithuanian Council for Culture, project partners – KINZA and Corner Hotel.