Kaip DJ Yogg wi-fi gaudė

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION]

Foto: Uri Zamir 

Nacionaliniame Kauno dramos teatre pavasario pradžioje parodyta kartu su menininkais iš Izraelio sukurta premjera „Kaunas Wi-Fi“. Įprastas formas laužantis teatrinis 3D eksperimentas, paremtas daugiausia bendraautorių turinčia pjese, Minecraft kompiuterinio žaidimo stilistika ir aktorių vaidyba su kaukėmis. „Kaunas Wi-Fi“ kūrėjų komandoje – ir garsus elektroninės muzikos kūrėjas, leiblo “Parallax” įkūrėjas ir vieno garsiausių Tel Avivo šokių muzikos klubų “The Block” rezidentas Yuval Goren aka DJ Yogg – mūsų šiandieninis pašnekovas.

Kaip atsitiko, kad atsidūrei Kaune ir sukūrei garso takelį teatro vaidinimui. Ar dažnai bendradarbiauji projektuose už šokių aikštelės ribų?

“Kaunas Wi-Fi” režisierius Ariel Brown yra mano geras draugas iš Tal Avivo ir jis pakvietė mane prisijungti.

Prieš kelis mėnesius kartu dirbome su eksperimentinio teatro pasirodymu “Accre” festivalyje. Taip pat esu sukūręs keletą garso takelių trumpo metro filmams bei meno darbams.

Spektaklis “Kaunas Wi-Fi” susijęs su gerai žinomu kompiuteriniu žaidimu “Minecraft”. Ar pats mėgsti kompiuterinius žaidimus?

Domėjausi žaidimais, kai buvau jaunesnis ’90-aisiais, todėl daugiausia atsimenu DOS’inius žaidimus, tokius kaip “Prince Of Persia”, “Doom” ir “Dangerous Dave”.

Esi “Parallax Records” savininkas. Kokia šio leiblo filosofija?

Viskas prasidėjo, kaip mes (TV.OUT, Pharaoh ir aš) prieš keletą metų susitikome “Auerbach Records” parduotuvėje ir nusprendėme kartu pristatyti šiuolaikinę Izraelio muziką iš savo perspektyvos. Tuo metu iš Izraelio sklidęs skambesys buvo kitoks.

Nuolat groji “The Block” klube Tel Avive. Papasakok daugiau apie miesto šokių muzikos sceną?

“The Block” man yra ypatinga vieta, groju čia jau daugiau nei 4 metus, beveik kiekvieną savaitgalį. Jame įrengta viena geriausių garso sistemų ir čia lankosi labai atvirų pažiūrų publika.

Muzikos scena ir klubinėjimas čia labai išsivystęs ir plataus diapazono. Pastaruoju metu iškilo keletas labai talentingų prodiuserių.

Šiais laikais daug lietuvių keliauja į Tel Avivą. Kokios būtų tavo rekomendacijos miestietiško gyvenimo gerbėjams? Koks tavo mėgstamiausias miesto garsas?

Geriausias gatvės maistas ir labai gyvybinga atmosfera, o mano mėgstamiausias garsas yra karts nuo karto pagaunama tyluma, vaikštinėjant po 2 parkus, esančius mieste.

Jei pagalvoju apie Izraelį (niekada ten nebuvau), mintyse iškyla du filmai “Tikkun” ir “Foxtrot”. Kokį šiuolaikinį Izraelio apibūdinimą pasiūlytum tu?

Filmą “Doubtful”, pasakojantį apie Izraelio visuomenės sudėtingumą ir neramius paauglius.

Nuo vaikystės televizoriuje buvo nuolat minimas Gazos ruožas. Savotiška politikų žaidimo aikštelė, tačiau ką apie ją galvoja paprasti žmonės? Ar grotum Palestinoje, jei pakviestų?

Tai politikų žaidimų aikštelė nuo tada, kai buvo įkurtas Izraelis. Tikiu, visi žmonės turėtų gauti lygias teises ir, tikiu, palestiniečiai privalo būti laisvi ir pasirinkti savo gyvenimo kelią be okupacijos. Norėčiau nuvažiuoti pagroti ten ir daugelyje kitų vietų, kur lankytis man neleidžiama dėl politikos.

Kadangi Vilnius vadinamas Šiaurės Jeruzale ir čia prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno didžiulė žydų bendruomenė, turime daugybę giminystės ryšių visame pasaulyje. Net ir Bob Dylano seneliai yra litvakai, žydai iš Lietuvos. Ar Yuval Goren šaknys turi ką nors bendro su šiuo regionu?

Ne visai, tačiau esu susijęs su jūsų kaimynais iš Rygos ir Lenkijos.

Pernai teko bendrauti su atlikėjais iš Izraelio: Red Axes ir The White Screens. Tačiau jų pavadinimų greta tavojo plakatuose nematau – ar jūs iš skirtingų scenų?

Labiausiai mus skiria skirtingi žanrai, tačiau mus galima užtikti grojančius kartu tokiose vietose kaip “The Block” ar kokiuose nors lauko festivaliuose.

Ar žinai ką nors apie Lietuvos elektroninės muzikos sceną? Kodėl būdamas Kaune niekur nepagrojai?

Sužinojau šį tą apie sceną Vilniuje, tačiau kvietimas į Kauną atėjo keliomis savaitėmis anksčiau.

Ką netikėto patyrei šio vizito metu?

Praleidau keisčiausią, bet juokingą naktį Vilniuje laukdamas lėktuvo atgal į Tel Avivą. Atvykau į Vilnių vidurnaktį, o mano skrydis buvo tik 7 val. ryto. Neturėjau jokių planų ir interneto.

Kaip Kaunas (ar Lietuva) tau skamba?

[ENGLISH VERSION]

How did it happen that ended up in Kaunas creating soundtrack for a theater play? Do you often collabore outside a dancefloor?

Ariel Brown, The creator of ‘Kaunas Wi-Fi’ show and a good friend from Tel Aviv asked me to join him here.

We worked a few months ago on an experimental Theatre show in Accre Festival, and
I Made a few soundtracks for short films and art works.

Kaunas wi-fi performance is related to a well-known computer game Minecraft. Are you into computer games? Which game has the best soundtrack in your opinion?

i was into computer games when i was young in the 90s, so i mostly remember DOS games like Prince Of Persia, Doom and Dangerous Dave.

You’re the owner of Parallax Records. What is the philosophy behind the label?

The label started when we (TV.OUT, Pharaoh and myself) met up a few years ago in Auerbach Records shop and decided together to bring our music perspective that is happening in israel. in that period of time the sound that came out from israel was different.

You’re one of the residents at The Block club in Tel Aviv. Can you tell us more about the club and dance music scene of the city in general?

The Block is a very special place for me, im playing there over 4 years now, and almost every weekend. it has one of the best sound systems all over and a very open minded crowd.
The music scene & clubbing here is very developed and widely ranged. u got some very talented producers that came up in the last years.

Nowadays lots of Lithuanians travel to Tel Aviv. What would be your recommendations for urban life admirers? What is your favorite sound of the city?

Best street food and a very lively atmosphere. my favorite sound will be the once in a while quietness you get walking around in the 2 parks that we have in the city.

If I think about Israel (never been there), two movies comes to my mind: Tikkun and Foxtrot. What would you recommend as current description of Israel?

The movie ‘Doubtful’, it talks about the complexity of israeli society and it troubled minority teens.

From my early childhood TV was talking about Gaza strip. Looks like it’s a playground of politicians, but what people like you think about it? Would you go to play in Palestine, if there’s an invitation?

Its a playground of politician since israel was established, i believe that all people should get equal rights and i believe the palestinians need to have freedom and choose their way of life and not be occupied. i will love to go play there and many other places that im not allowed because of the policy.

Since Vilnius was called the North Jerusalem and there was huge Jewish community in Lithuania before WWII, there are many connections around the world. Even Bob Dylan’s grandparents are Litvaks, i.e. Jews from Lithuania. Does Yuval Goren’s roots has something to do with this region?

Not really, i have something to do with your neighbors from riga and poland.

Last year we did few interviews with artists from Israel. These were Red Axes and The White Screens. But I don’t see their names together with yours on posters – are these scenes separated somehow or what?

Its mostly separated because of its different genre but you can find us playing in the same lineups in places like The Block or some outdoors Festivals.

Do you know something about Lithuanian electronic music scene? Why didn’t you play while visiting Kaunas?

I know a bit about the scene in Vilnius and the invitation on coming to Kaunas happened a few weeks before.

What was the most unexpected experience during your visit here?

Had the most weird yet funny nights in Vilnius when I was waiting for my flight back to Tel Aviv. I arrived in Vilnius at midnight and had to catch my flight only at 7 in the morning with no plans and no internet.

How Kaunas (or Lithuania) sounds to you?