Kino stovykla kviečia teikti pranešimų tezes

Penktus metus iš eilės „Meno avilio“ organizuojama kino stovykla kviečia teikti pranešimų tezes tema „Kinas ir kūnas“, o paskutinį liepos savaitgalį (liepos 24–27 d.), praleisti Gelgaudiškio dvare žiūrint kiną, apie jį diskutuojant su dalyviais. Ypatingas šiųmetės Kino stovykos svečias – kino teorijos ir skaitmeninio kino filosofijos daktaras, kino kūrėjas William Brown.

„Kino stovykla – tai neformali ir atvira erdvė, kur kasmet susiburia kino kūrėjai, tyrinėtojai ir kino mylėtojai. Šios vasaros renginio tema, „Kinas ir kūnas“, pasirinkta neatsitiktinai. Pastaruoju metu kūną kaip tyrinėjimų objektą į kino sceną sugrąžina ir akademikai, ir praktikai, o tebesivystant technologijoms atveriami vis naujesni požiūriai į kūno kine idėją, be to, permąstomas ir žiūrovo dalyvavimo kino procese aspektas“, – teigia organizatoriai.

Norintieji Kino stovykloje skaityti pranešimus, kviečiami teikti pranešimų tezes šiomis temomis:

• kūnas iš aktoriaus / atlikėjo / kūrėjo požiūrio taško, aktoriaus fizinis meistriškumas ir raiška, kūno autobiografiškumas, tapybiškasis, portretinis kinas – kūno forma, linija, plastika, apšvietimas, charakteris kine;

• kūno performatyvumas, audiovizualinė kūno raiška kine, kūno reprezentacijos ir kūniškų potyrių perteikimo (ne)galimybės kine;

• psichofizinis kino poveikis žiūrovui, žiūrovo juslinės patirtys kine, kaip atsiskleidžia kūnai kine ir su jais susiję reiškiniai ir kokius tai suteikia impulsus žiūrovo smegenyse ir kūne;

• ką byloja skirtingose epochose kine įsivyraujančios kūnų reprezentacijos, kokius pokyčius atnešė skaitmeninės ir 3D kino technologijos;

• ribinės kūno patirtys ir su tuo susiję kūno vaizdavimo kine tabu, seksualumas ir obsceniškosios formos ir raiškos kine, kiti „kūniškieji“ iššūkiai kine – rasės, amžiaus ir kt.;

• galimos tarp-meninės sąsajos: tarp dviejų judesio menų – šokio ir kino, per aktorių scenoje – tarp kino ir teatro bei cirko;

• „gražuolė ir pabaisa“: „kosmetinis“ Holivudas, rytietiškasis neintymus intymumas, (post)sovietinės mados ir pan.

Siūlomos temos tik orientacinės. Organizatoriai atviri patiems įvairiausiems pasiūlymams.

Pranešimų tezių lauksime adresu press@menoavilys.org iki. liepos 1 d. O susitiksime liepos 24–27 d. Gelgaudiškio dvare!

www.menoavilys.org