Apie mus

Vienas seniausių nepriklausomos lėtos žiniasklaidos e-kanalų Lietuvoje, įkurtas 1998 metais ir klaidžiojantis kultūros paribiais ir užribiais. Mus domina tai, ką praleidžia oficialioji žiniasklaida.

Ore.lt – nekomercinė, savanoriška bei atvira platforma, kurioje žurnalistai, dydžėjai, muzikantai, dizaineriai, programuotojai, meno kritikai, vadybininkai bei tiesiog entuziastai išsako savo požiūrį į šiuolaikinio pasaulio realijas: muziką, teatrą, kiną, literatūrą, technologijas, politiką ir sociologiją. Prie jų visada gali prisijungti ir TU – rašyk: redakcija@ore.lt

Mūsų misija – kritiškai, tačiau pozityviai pristatyti šiuolaikinę kartą ir jos kultūrą.

“Ore” mes esame subjektyvūs.

REDAKCIJA:

Domininkas KUNČINAS
redaktorius

Donatas SAVICKIS
techninis redaktorius

BENDRADARBIAI:

Gediminas BARTUŠKA
Vidas ČERNIAUSKAS
Domas JUNELIS
Kelionė KLAJONĖ
Robertas KRISIKAITIS

Indrė LIS
Rokas MILIUS
Giedrė NALIVAIKAITĖ
Eglė NAUJOKAITYTĖ-MUK
Giedrė PALUBINSKAITĖ
Paulius PELECKIS
Aistė PILKAUSKAITĖ

Motiejus RAMAŠAUSKAS
Martyna RATNIKAITĖ
Reda RIEPŠAITĖ
Aneta URBONAITĖ
Ona VĖLIŪTĖ
Kęstutis ŽILIONIS

ir visi geros valios žmonės

VšĮ „Interaktyvios kultūros centras“
Registracijos kodas  302670365
Liepyno g. 17-7, 08108 Vilnius
tel. +370 626 45164
vsi@ore.lt

Viskas ore!