AV17 galerijos videofilmai apie šiuolaikinę skulptūrą

(AV17) galerija, viena iš nedaugelio Lietuvos meno erdvių reprezentuojanti šiuolaikinės skulptūros, objekto ir instaliacijos meną, pristato trumpus videofilmus, skirtus plačiajai visuomenei susipažinti su šių sričių kūrėjais bei pamatyti menininkų kūrybines dirbtuves iš arčiau.

Pasirinkti autoriai atstovauja gerai žinomų, jau įsitvirtinusių bei jaunosios kartos, kylančių menininkų gretas, siekiant kuo išsamiau atskleisti Lietuvos šiuolaikinės skulptūros įvairovę.

Videofilmai atskleidžia vienų žinomiausių konceptualios skulptūros Rimanto Milkinto, Nerijaus ir Andriaus Erminų, Rafal Piesliak, Dano Aleksos bei Julijos Pociūtės kūrybą. Menininkų grupės “DDD”, ypač aktyviai veikusios Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Donato Jankausko – Duonio bei Dainiaus Liškevičiaus, kuris 2015 m. atstovavo Lietuvą 56-ojoje Venecijos bienalėje, taip pat vieno iškiliausių, 2004 m. Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją gavusio Petro Mazūro kūrybą. Tarp pristatomų menininkų sutiksime ir jaunesnės kartos, aktyviai parodinėje veikloje dalyvaujančių bei pirmuosius svarbius įvertinimus gaunančių autorių tokių, kaip Tauro Kensmino, Jono Aničo bei Marijos Šnipaitės prisistatymus.

Videofilmuose pateikiamas paties menininko požiūris, aprėpiantis jo kūrybos savitumus, taip pat skirtybes bendrame skulptūros kontekste. Autoriai dalinasi mintimis apie savo kūrybines idėjas, medžiagas, kurias naudoja bei jų santykius su plėtojamomis temomis. Videofilmų žiūrovams suteikiama gana reta proga pamatyti menininko dirbtuvę, jo kūrybinę kasdienybę, sužinoti ne tik kaip gimsta idėjos kūriniams, tačiau taip pat išvysti kūrybinį procesą. Projektas pristato menininkų dirbtuvių įvairovę, vieni pasirenka kurti nuo miesto nutolusiose sodybose, garažuose, kiti nevengia urbanistinės aplinkos, įkurdindami savo dirbtuves loftuose ar studijas palikdami savo namuose. Ši kūrybinė erdvė atskleidžia skirtingas menininkų asmenybes bei jų kūrybos savitumus, leidžia pažinti kūrėjo išskirtinumą per detales bei kūrybinės erdvės specifiškumą. (AV17) galerijos sukurtų videofilmų dėka žiūrovai supažindinami su šiuolaikinės Lietuvos skulptūros užkulisiais.

Videofilmus pamatyti galite (AV17) galerijos Facebook paskyroje

Projektą iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba.