L. Wittgensteino psichologijos filosofija – naujoje knygoje

Vieno ryškiausių XX amžiaus Vakarų filosofų – Ludwigo Wittgensteino – darbų vertimų į lietuvių kalbą kontekstą papildė dar viena knyga – „Pastabos apie psichologijos filosofiją“.

L. Wittgensteinas (1889–1951) – vienas originaliausių savo laikotarpio mąstytojų. Jis laikomas žymiausiu kalbos filosofu, logiku, mistiku. Jo metodų novatoriškumo iki šiol nespėjo perteikti filosofijos vadovėliai. L. Wittgensteinas – autorius, kurio nežinoti šiuolaikinis išsilavinęs žmogus tiesiog negali. Naujasis vertimas – tai jo darbas psichologijos filosofijos lauke.

„Pastabos apie psichologijos filosofiją“ – tai vėlyvojo L. Wittgensteino darbas, išskirtinis tema ir unikaliu metodu. Tai fundamentalus psichologijos sąvokų tyrimas, siekiąs atsakyti į klausimą: ar įmanoma racionaliai suvokti sielos reiškinius? L. Wittgensteinas, polemizuodamas su įtakingomis XX a. filosofijos ir psichologijos mokyklomis – hermeneutika ir geštalto psichologija, ne tik nurodo jų ribas, bet ir atveria erdves naujam postmoderniam tikrovės matymui.

Knygoje gilinamasi į ketinimo, supratimo, matymo ir kitas subtilias sąvokas, ryškus ir filosofo minties antropologinis aspektas. L. Wittgensteino mąstymo šviesoje įprastos kasdienės sampratos atsiskleidžia naujai, išeinama iš inertiško suvokimo. Autorius ne kuria teorijas, o tyrinėja, pasitelkdamas tiek filosofinį tekstą, tiek grafines medijas – savo brėžinius ir piešinius, tiek poetines priemones – aforizmus. Savo apmąstymuose jis parodo, kad sielos reiškiniai geriausiai atsiveria ne moksliniam, o meniniam žvilgsniui ir yra suprantamesni lyginant juos su meno reiškiniais, pačią logiką traktuojant kaip meninės raiškos priemonę. Vienas pagrindinių šios knygos taikinių – idėja, kad mūsų santykis su pasauliu yra šio pasaulio interpretacija.

Vėlyvasis L. Wittgensteinas atrado naują filosofavimo manierą, skatino mokytis kitaip vartoti kasdienę kalbą, naujai žvelgti į filosofinių klausimų pamatus. Jis rado dar neplėtotų temų filosofijai, naujų klausimo kėlimo krypčių. Savitais mąstymo pratimais L. Wittgensteinas moko interaktyvios filosofijos.

Knygą vertė humanitarinių mokslų daktarė, filosofė Saulenė Pučiliauskaitė, daugelį metų studijuojanti L. Wittgensteino darbus, į lietuvių kalbą išvertusi ir kitų šio autoriaus tekstų. Vietoje knygos „Pastabos apie psichologijos filosofiją“ įvado vertėja pateikia interaktyvias pratybas – klausimų, mąstymo užduočių sąrašą, kuris padės perprasti L. Wittgensteino metodą ir geriau orientuotis neįprastame jo mąstymo kraštovaizdyje. L. Wittgensteino filosofija labai artima kasdieniam suvokimui, kuris yra būtina bet kokios filosofijos prielaida.

Ludwigas Wittgensteinas. Pastabos apie psichologijos filosofiją. Iš vokiečių k. vertė Saulenė Pučiliauskaitė. K.: Kitos knygos, 2018.