Teisingas atlygis bei darbo sąlygos: susivieniję meno darbuotojai kviečia į viešą diskusiją

Lietuvos meno darbuotojai vienijasi į naują organizaciją, kuri sieks atstovauti vizualaus meno lauko darbuotojų interesus. Meno darbuotojų profesinė sąjunga (MDPS) – tai prie Gegužės 1-osios profesinės sąjungos prijungiama organizacija, kurios tikslas yra gerinti teisinę kultūrinio darbo aplinką, pergalvoti materialinę meno darbuotojų padėtį bei skatinti solidarumą. Jau rugpjūčio 31 d., ketvirtadienį, 18 val. kultūros komplekse „SODAS 2123“ (Vitebsko g. 23, Vilnius) vyks atviras susitikimas, kurio metu bus kalbama apie meno darbuotojų sąlygas ir organizavimosi galimybes Lietuvoje.

Pasak MDPS įkūrėjų, sąjunga yra matoma kaip būdas ieškoti kolektyvinių sprendimų meno lauko darbuotojams kylančioms problemoms. Kaip teigia viena iš MDPS įkūrėjų ir renginio organizatorių, kuratorė, tyrėja Vaida Stepanovaitė, svarbu suvokti, kad „dirbantys meno lauke dalijasi ne tik sunkumais (žinoma, ir gražiais dalykais), bet ir gali ieškoti šiems sunkumams bendrų išeičių“.

„Kaip išduoda profesinės sąjungos pavadinimas, ji siekia pažvelgti į kultūros ir meno kūrėjo profesiją kompleksiškai, iš bendros vizualaus meno lauko perspektyvos, – teigia V. Stepanovaitė, – Tikimės steigti apibrėžtį, kurioje telpa kiekvienas turintis darbo santykių vizualaus meno lauke, ir taip puoselėti solidarumą tarp skirtingų lauko dalyvių, neretai dirbančių kartu tame pačiame projekte, institucijoje ar organizacijoje – menininkų, technikų, vertėjų, dizainerių, edukatorių, parodų salių prižiūrėtojų, kasininkų ir kitų – tačiau ne visuomet matančių vienas kito situaciją.“

Organizacijos steigėjai pastebi, kad MDPS susikūrimą didele dalimi lėmė kultūros sektoriaus finansavimo spragos. Pastebima, kad einant laikui egzistuojančios spragos tendencingai gilėja, o infliacijos kontekste nepakankamai augantis rėmimas ženkliai mažina dirbančiųjų meno lauke galimybes tinkamai vykdyti veiklas. Kuratorė, kritikė bei viena MDPS įkūrėjų Agnė Bagdžiūnaitė pabrėžia, kad su finansiniais sunkumais dažniausiai susiduria sritys, kurios matomos kaip neatnešančios tiesioginio pelno. „Kuo toliau, tuo labiau matau, kad meno darbuotojo/s padėtis negerėja, nors sakoma, kad Lietuvos ekonomika tikrai nėra prasčiausioje situacijoje, tačiau tai nekoreliuoja su mūsų gyvenimų kokybe ir atlygių adekvatumu. Toliau tikimasi, kad menininkai/ės, meno ir kultūros darbuotojai/os privalo persidirbti, rizikuoti savo sveikata, išsitekti penkiose pozicijose vienu metu ir tikėtis, kad gal kažkada išeis išgyventi iš kūrybos“, – teigia A. Bagdžiūnaitė.

Organizacijos įkūrėjos teigia, kad šiandien profesinės sąjungos neretai nuvertinamos, nors gali tapti įrankiu, kuris leidžia dalyvauti sprendimų priėmimuose ir atstovauti lauko darbuotojų teises. „Manau, kad profesinė sąjunga reikalinga tam tikram derybinės galios balanso tarp institucijos-organizacijos, gaunančios finansavimą, ir projekto dalyvio/ės įvedimui”, -paaiškina A. Bagdžiūnaitė.

Poreikį solidarizuotis bei bendruomenės įsitraukimo svarbą pabrėžia ir meninink bei vien iš MDPS steigėjų Agnė Jokšė: „Susivieniję turime tikslą ne tik kovoti dėl sąžiningų atlygių, tačiau ir dalintis su visuomene kūrybinio darbo ar darbo kūrybos lauke procesais, dalintis lauko darbuotojams aktualia informacija, įgyvendinti su šio lauko darbuotojų padėtimi susijusius tyrimus, rengti susitikimus su bendruomene taip siekiant išsiaiškinti, ne kas už prastas sąlygas atsakingi, tačiau ką galime padaryti ir kaip galime kartu esamą situaciją keisti.“

Atviras susitikimas „SODAS 2123“ rugpjūčio 31 d. 18 val. prasidės nuo Airi Triisberg, daugiametės Estijos kultūros lauko aktyvistės, pranešimo „Už ar prieš atlygį?“, kuriame bus aptariamas Estijos kultūros politikos atvejis bei meno lauko darbuotojų patirtys. Po to vyks diskusija apie meno darbuotojų padėtį Lietuvoje, joje dalyvaus Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos pirmininkė Danutė Gambickaitė, meninink, kultūros darbuotoj ir rašytoj Agnė Jokšė, menininkas, sociologas ir viešosios politikos tyrėjas Tadas Šarūnas, tyrimo „Lyčių lygybė kultūros sektoriuje: moterų menininkių ekonominė ir emocinė būklė“ autorės Kamilė Čelutkaitė ir Kristina Mažeikaitė bei Lietuvos dailininkų sąjungos atstovai. Diskusiją moderuos Emilija Švobaitė, Gegužės 1-osios profesinės sąjungos pirmininkė.

Po pokalbių MDPS kvies pabūti kartu muzikos fone, „SODAS 2123“ kavinėje-bare „Estafetė“, ir solidariai palydėti vasarą į kultūrinių darbų sezoną.

Renginio bendraorganizatoriai:

Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga (LTMKS), kultūros kompleksas „SODAS 2123“ – LTMKS inicijuojama bei kuruojama bendruomeniškumo ir savivaldos principais veikianti erdvė, Gegužės 1-osios profesinė sąjunga.