Authors Lina Sabaitytė

Truputis šilumos iš Pietų Amerikos: Cumbia ir Reggaeton

Įvairių šalių muzikantai, imasi šio garbingo darbo – apšviesti jaunuomenę, pavedžiojant juos etninės muzikos koridoriais. Vertėtų paklausyti, ne tik lietuvaičių Rasos ir Jono folklorinio naujadaro skambesį, bet ir svetimų tautų.