Young Poor Artist renginys “ALL GOOD”

Šiuolaikinio meno renginys „ALL GOOD“
Rugsėjo 13d. 19.00-24.00
Parodos lankymas 14-15d. 12.00-18.00
Kauno Menininkų Namai, V. Putvinskio g. 56
Kol mes tarėmės dėl parodos pavadinimo, pasaulio miškai nyko liepsnose, ir vyko dar daug sunkiai suvaldomų reiškinių. Stebėtina, tačiau nauji kūriniai vis tiek atsiranda, nežiūrint į tai, kad niekas niekam nebeturi laiko. Tiesiog kartais norisi daryti atvirkščiai, negu iš manęs tikimasi, ir negu tai, ko aš tikiuosi iš savęs.
Istorija rodo, kad euforijos ir depresijos ciklai yra vienu metu ir kolektyviniai, ir be galo individualūs. Kartais juos galima apčiuopti lyg giliai po oda juntamą pulsą – ir ne paslaptis, kad parodos dažnai atliepia šias bangas. Ateina laikas, kai norisi kažką galų gale teigti, bet be lozungų, ir lieka tik įvairūs padriki pojūčiai ir psichodeliniai vaizdiniai: ilgi plaukai ir palaidi gyvūnai, skonių jūros, erotinis geismas susintetintas su aseksualiais reiškiniais, “pasidaryk pats” filosofija, nežemiški garsai ir besąlygiškas atvirumas. Mažiau stebėti, daugiau dalyvauti. Vaidmenys persipina ir niveliuojasi, darbai maišosi, kimba ir veliasi. Paroda – lyg mąstymas garsiai.
MENININKAI

Jokūbas Čižikas
Monika Janulevičiūtė
Antanas Lučiūnas
Rūta Kiškytė
Ulijona Odišarija
Jurgis Paškevičius
Ieva Rojūtė
Anastasia Sosunova
Gedvilė Tamošiūnaitė

Projektas dalinai finansuojamas Lietuvos Kultūros Tarybos
Projekto partneris Kauno Menininkų Namai
Organizatorius Young Poor Artists

Prodiuseriai
Gedvilė Tamošiūnaitė
Margarita Žigutytė
Vladislav Novicki

Už pagalbą ačiū
Kotryna Briedytė

EN
Contemporary art event “ALL GOOD”
September 13th 7pm-12am
Visiting hours 14th-15th 12pm-6pm
Kaunas Artists’ House, V. Putvinskio street 56
While we were deciding on the title of the show, the world’s forests withered away in flames, and lots of other things were getting out of hand too. Surprisingly, new pieces keep emerging even though nobody has time for anything at all. I just sometimes want to do the opposite of what is expected of me, and what I expect of myself.
History shows that cycles of euphoria and depression are simultaneously collective and also extremely individual. Sometimes you can grasp them like a pulse deep under the skin – and it is no secret that exhibitions often correspond to these waves. There comes a time when you want to finally state something, but without slogans, and only various scattered sensations and psychedelic images remain: long hair and free-roaming animals, seas of taste, erotic desire synthesised with asexual phenomena, DIY philosophy, extraterrestrial sounds and unconditional openness. Less observation, more participation. Roles intertwine and blur, works mix, cling and tangle. The exhibition of thinking aloud.
ARTISTS

Jokūbas Čižikas
Monika Janulevičiūtė
Antanas Lučiūnas
Rūta Kiškytė
Ulijona Odišarija
Jurgis Paškevičius
Ieva Rojūtė
Anastasia Sosunova
Gedvilė Tamošiūnaitė

Project is partly funded by Lithuanian Council for Culture
Project partner Kaunas Artists’ House
Project organised by Young Poor Artists

Produced by
Gedvilė Tamošiūnaitė
Margarita Žigutytė
Vladislav Novicki