Nauja tinklalaidė „Office Office“

Nauja tinklalaidė – atviras tyrimas „Office Office“ kviečia Kauno kultūros dalyvius drauge nagrinėti aktualius darbo kultūros, teisės ir inovacijų klausimus atsižvelgiant į Kauno istorinę ir kultūrinę raidą. Tinklalaidžių dėmesio centre prekariškumo ir prekariato sąvokos, kurios yra dalis atviro tyrimo apie tai, kiek šių sąvokų reikšmės šiuolaikybėje pritaikomos ir kaip kinta Kauno miesto kontekste. Nuo 80-ųjų išsivysčiusių Vakarų šalyse prasidėjęs perėjimas iš industrinės į žinių visuomenę sukūrė sąlygas plačiam spektrui pokyčių liečiančių politinę, socialinę, ekonominę ir kitas žmogau veiklos sritis. Imta vis plačiau kalbėti ne tik apie post-modernią visuomenę, tačiau ir su pastarąja susijusias problemas. Viena iš jų – prekariškumas, kuris plačiąja prasme suprantamas kaip nesaugumas, nestabilumas ar pažeidžiamumas.

Kviečiame klausyti nulinės (arba pilotinės) tinklalaidės serijos (s01ep00).

Pirmoji tinklalaidės serija (s01ep01) pasirodys gruodžio 10 d. 10val. simpoziumo „Įkūnyti žinojimai | Enacting Knowledges“ metu.

Bei sekti Instagram ir LinkedIn paskyrose.

Projekto sumanytojos, kuratorės ir koordinatorės – Margarita Žigutytė ir Milda Šarpnickytė. Prie projekto realizacijos taip pat prisideda: Gintė Preisaitė, sukūrusi tinklalaidės garso takelį ir montuojanti tinklalaides, Jurgis Masilionis pilnai užtikrinantis garso kokybę, Eglė Simonavičiūtė, kuri rūpinasi projekto dizainu. Projekto partneriai: Jolita Čeičytė (KTU, socialinių mokslų profesorė) tirianti atsakingų inovacijų diegimą darbe, kuri tokiais patarimais pasidalins tinklalaidėse, nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Gyvenimas per brangus“ pirmojoje tinklalaidėje pristatanti sąvokų prekariškumas ir prekariatas skirtumus bei visų dirbančiųjų profsąjunga „G1PS“, kuri teiks patarimus darbo teisės klausimais. Projektą globoja VDU menų galerija 101 ir dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

(Soundcloud nuoroda https://soundcloud.com/oo-office/00ofisofis )

( Instagram nuoroda https://www.instagram.com/p/CIf8TeQgzBd/?igshid=n45iwr1qrfwh )

( LinkedIn nuoroda https://www.linkedin.com/in/office-office-29b038201/ )

(Simpoziumas Simpoziumas Įkūnyti žinojimai | Enacting Knowledges | Facebook )