Šv. Stanislovo Tomo Kirtis: aukštam mokslui reikia Kitos reformos

Velnių priėdę mitingo ir „VU okupacijos” iniciatoriai buvo išvežti policijos. Tačiau pats mitingas jau, atrodo, ir pamirštas. O kaip, ir kuriame šimtmetyje, bus reformuotas tas mūsų aukštasis mokslas? Ir… policija, komentatoriais, netgi konstituciniais valstybininkais mes nesistebime; bet kodėl pačių studentų atstovybės tapo konformistinėmis, popierinėmis neveiklumo ir nesuvokimo birutėmis? Kažką tokio ir mėginame išgūžčioti su jaunąja Briuselio teisės ir Pakso teisių, prancūzų studentų revoliucijų dvasios ir balsas.lt žvaigžde Stanislovu Tomu.

Išėjai iš kalėjimo (areštinės). Per kiek laiko? Ir kaip su tavim buvo elgtasi, ar gavai valgyti/beržinės košės?

Per valandą mus išleido. Komisariate policija buvo labai mandagi. Neturiu kuo skųstis. Kai paprašė parodyt dokumentą, pateikiau savo mokslininko pažymėjimą. Kameroje ant visų sienų buvo parašyta „Miron. Aš čia buvau. 2008-02-27″, „Justas. 2007-12-03″, „Mirtis mentams” ir t.t. Tatuiruočių per valandą padaryti nespėjau.

O kaip vertini patį suėmimą? Kokių bus teisinių pasekmių?

Tai buvo ne suėmimas, o prašymas duoti liudytojo parodymus. Buvau paprašytas nuvažiuoti į komisariatą kaip liudytojas, kadangi mačiau, kaip VU apsauga ir policija daužė baldus, iš kurių buvo pastatyta barikada. Kitaip tariant, jie pradėjo stumti barikadą, baldai krito ant žemės. Ir galėjo lūžti stalo koja. Manau, kad VU apsauga turi pelnytai už tai atsakyti.

Jei, sakai, ne suėmimas, tai kodėl pradžioje kalbėjai apie KAMERĄ?

Matai, policininkai iš viso buvo transo būsenoje, kadangi pirmą kartą pamatė tokį dalyką ir nelabai suprato, ką jiems daryti.

Žr. nuo 4 min. 05 sek iki 27 sek. BEI nuo 5 min. 28 sek iki 6 min. 12. Mušt, nemušt – sulaikyt, nesulaikyt. Dėl to per klaidą mus nuvedė į kamerą. Nuo 3 min. 56 iki 4 min. 03 aiškiai matosi, kad tai būtent policininkas pastūmė stalą. Po to jie dar daugiau stūmė.

Ar pavyko renginys?

Renginys pavyko. Tačiau baldų daužymas tikrai nebuvo planuojamas. Taip pat nebuvo planuojama, kad tarp mūsų bus studentų-išdavikų, kurie iškvies policiją. Tai turėjo padaryti VU darbuotojai, o ne „savi”. Kita vertus, labai džiugu, kad atsirado apie 15 žmonių, kurie nutarė statyti barikadą VU antrame aukšte jau po to, kai mane ir Ričardą Dilių išvežė policija. Šie likę žmonės – tikri didvyriai. Prancūzijoje okupacijos vyksta pakankamai dažnai. Studentai užsibarikaduoja ir neišeina, kol Vyriausybė nepasiduos. Kartais jie išsilaiko iki mėnesio.

Kokia tavo nuomonė apie Lietuvos studentų organizacijas, ypač tas, kurios viešai vertino šį renginį?

Dauguma studentų organizacijų Lietuvoje pavirto nomenklatūra. Prancūzijoje 2007 ir 2006 metų sukilimus organizavo būtent oficiali Prancūzijos nacionalinė studentų sąjunga, kuri, tarp kitko, gauna finansavimą iš tos pačios vyriausybės, prieš kurią protestuoja. Gaila, kad tarp lietuvių studentų pasitaiko išdavikai. Man atrodo, jeigu tau nepatinka, tu gali tiesiog nedalyvauti. Bet dalyvauti, po to išsigąsti ir iškviesti policiją tam, kad įrodytum policijai, kad tu čia ne prie ko – tai neetiška. Be to, Paryžiuje studentų santykiai grindžiami brolyste. Kitas geras dalykas – pas mus aukščiausia studentų valdžia laikoma studentų Asamblėja – t.y. bendras susirinkimas, o ne studentų atstovybė, kaip Lietuvoje. Studentai bet kada be studentų atstovybės arba rektorato pritarimo gali tiesiog susirinkti auditorijoje ir priimti sprendimą (pvz., pradėti okupaciją). Kita vertus, Paryžiuje ant smūgio į tokią Asamblėją susirenka apie 2000 studentų. Lietuvoje tas neįmanoma.

Kokiai pats organizacijai/organizacijoms priklausai?

Šiuo metu po neformaliu pavadinimu KIRTIS mes bandome kurti neformalų kūrybiškai mąstančių ir nebijančių protestuoti studentų judėjimą. Jeigu kažkas turi prisiimti atsakomybę už VU okupaciją arba kažką panašaus – tai KIRTIS pirmas paims vėliavą į rankas. Jeigu kas nors nori prisijungti, gali pasiųst emailą man arba adresu noriu@kirtis.lt. Kai kurie iš mūsų tapatina save su anarchistais, bet to nereikia bijoti. Prieš išsigąstant, reikia pasigilinti, reikia paskaityti kažką rimto. Aš pats dirbu Pakso teisiniu konsultantu Strasbūro teisme. To irgi nereikia bijoti. Taip pat priklausau Critical Legal Studies postmoderniam judėjimui – vienas iš mūsų teiginių: hipotezė apie teisės egzistavimą nepasitvirtina praktikoje.

Kodėl būtent šios galvos (Kūris, Adomėnas, Steponavičius) pasirinktos protesto strėlėms ir kas bei kodėl negerai su siūloma aukštojo mokslo reforma?

Ten buvo dar Kubiliaus ir Masiulio galvos. Problema yra ta, kad Konstitucinis Teismas padarė toki Konstitucijos išaiškinimą, kuris faktiškai leidžia įvesti mokamą mokslą net gerai besimokantiems studentams. Vyriausybė, Tėvynės sąjunga ir Liberalų sąjūdis nori, kad šis išaiškinimas būtų pradėtas taikyti kuo greičiau. Šitas projektas atveria kelią neribotam mokesčio už studijas didinimui. Jie nori, kad mes prieitume prie tokios situacijos, kad kuo daugiau studentų privalėtų imti banko paskolą, o po to mokėtų palūkanas. Problema dar ir ta, kad jie atima iš studento, mokančio už studijas, galimybę pereiti į nemokama vietą. Šis studentas praranda priežastį mokytis geriau. Dar viena problema yra tai, kad jie nori studentų sąskaita padidinti universitetų finansavimą. Tegul įjungia smegenis. Pinigų užteks, jeigu juos racionaliai skirstys. Išsilavinimas – tai ne prekė. Žmogus nepasirenka tėvų pagal jų banko sąskaitą – todėl kiekvienam turi būti suteiktos vienodos galimybės gauti išsilavinimą. Jūs perkate kompiuterį ir iš karto turite ten laikrodį, skaičiuotuvą, langelį internetui ir t.t. Lygiai taip reikia įpakuoti kiekvieną lietuvį: jam nemokamai instaliuojamas išsilavinimas, jeigu jo smegenys tai paveža. Tiesiog už tai, kad jis gimė.

O kaip jį reikėtų reformuoti?

Reformuoti reikėtų labai daug. Pirma, kur gauti pinigų? Tikrai ne iš studento. Jis vakar gimė ir nieko neturi. O dėl to, ką jis uždirbs ateity – tai ateity jam reikės pirkti butą, auklėti vaikus ir auginti pilvą. Sumažinkime bakalauro programos trukmę nuo 4 iki 3 metų. Prancūzijoje – 3 metai, Švedijoje – 3 metai, Danijoje – 3 metai, Estijoje – 3 metai. Amerikoje 3 metai ne visur, bet esmė ta, kad Vakarai juda prie 3 metų sistemos. Nuo to visiems tik gerai – valstybei susitaupo pinigai, o studentai greičiau pabaigia. Kitas privalumas – mažinant studijų trukmę metais, reikės išmesti iš programos tuščias paskaitas apie orą. Teks dėstyti daugiau praktinių ir reikalingų gyvenime dalykų. Apsidairykime: kur mes esame? XXI amžiuje pasaulį valdo išsilavinę žmonės. Išveskime Lietuvos okupacinę kariuomenę iš Irako ir Afganistano, sumažinkime ją 3 kartus ir atiduokime tuos pinigus universitetams. Rusai tikrai nebepuls. Islandija yra NATO narė ir iš viso neturi armijos. Antra, daugiau pinigų turi uždirbti patys profesoriai. Būtent iš to, ką jie daro. Harvardo profesorius Duncan Kennedy savo knygoje Sexy Dressing rašo, kad Amerikos universitetai krizėje, kadangi sustabarėję profesoriai konservatoriai ir liberalai nesugeba pagaminti nieko originalaus. Originalumas – tai pinigai. Originalumas – tai pramoninis mechanizmas. Originalumas – tai kokybė. Trečia, reikia iš pagrindų susprogdinti tai, kaip šiuo metu dėstomi socialiniai mokslai. Reikia daugiau kairiojo postmodernizmo ir antidogmatinio mąstymo. Ketvirta, reikia keisti studentų atstovavimo sistemą. Reikėtų ivesti prancūzišką Asamblėjų sistemą vietoje nomenklatūros. Reikia, kad pacifistinis pasipriešinimas taptų Lietuvos studento kasdienybe. Taip linksmiau ir naudingiau.