Authors Paulina Drėgvaitė

Kino dialogas: gyvas Barbaros Hammer archyvas

Kinas kaip sapnas, kinas kaip dialogas
Praėjusio amžiaus penktajame dešimtmetyje amerikietė/ukrainietė kino kūrėja Maya Deren pasuka antropologine linkme ir išvyksta į Haitį tirti ten gyvenančios tautos ir kultūros tam, kad užfiksuotus vaizdus vėliau paverstų filmu. Savo užrašų knygelėse ji rašo apie šio projekto sunkumus, potencialiai – neįveikiamus: kaip žvelgti į „svetimą“ kultūrą, nepaverčiant jos fetišo objektu?