Authors Emilija Švobaitė

kOREkcija: Liūdna dėl kultūros

Liūdna dėl kultūros padėties Lietuvoje – kultūros darbuotojų uždarbio, visų diskusijų ir sprendimų kultūros kanalo klausimu, siūlymo perkelti seimo narį P. Gražulį iš Žmogaus teisių į Kultūros komitetą, šio komiteto vadovo pareiškimų, premjero viešų pasisakymų apie kultūros darbuotojų padėtį šalyje ir kitų graudžių dalykų.

Pokalbis su Marija Puipaite

Viena istorija rinkinyje „Gražiausios lietuvių pasakos“ kalba apie tabokinę, kurią atidarius jauniausiam broliui „išauga“ namas su sargyba,  o patiesus staltiesę,  ji apsikrauna gardžiausiais patiekalais ir gėrimais. Vėliau šiuos daiktus pavagia karalaitė ir už tai ji baudžiama išdygusiais ragais, kuriais kaip burtais manipuliuoja jauniausias pasakos brolis .