Authors palivalka

Scanorama 2006: ką dar matėm šiais metais

Vilniuje ir Kaune išgyvenamas pofestivalinis rytas. Žmonės pasakoja vieni kitiems kokiuose filmuose lankėsi, ką po jų jautė, o nematyto filmo gailestis trumpam virpteli ir užgęsta sakinių konstrukcijose. Geriausias renginio rezultatas, beabejo, yra komunikacija užsimezganti tarp žmonių. Jos iš pirmo plano išstumti negali nauji festivalio kontaktai ar rėmėjų srauto komunikuojami pranešimai.

Trys Kieslowskio spalvos

Lenkijoje vyravo absoliuti betvarkė, tiksliau pasakius II pasaulinis karas. Vokietijos ir Rusijos šachmatų partija Ribentropo-Molotovo paktas jau buvo pavirtęs nesuvaldomu šokiu su kardais ir šautuvais, kuriam kaip scena tarnavo Lenkija. Vokietijai, beje, tuomet sekėsi geriau ir 1941-ųjų metų birželį vokiečiams užėmus Bialystoka ir baigiant užimti visą Lenkijos teritoriją, Varšuvos ligoninėje gimė Krzysztofas Kieslowskis.

Go Gaga vol. 2 @ Žemaitija

Šeštadieninis Klaipėdos vakaras tyliai slinko į pabaigą ir pro nailonines kojines į kojas skverbėsi drėgnas jūrinis klimatas. Šalia atkakliai užsidarinėjančio Klaipėdos kino centro “Žemaitija” būriavosi žmonės. Net savaitgaliais tuščias – toks pagrindinis Klaipėdos kino teatras. Nuo lango į potencialių rinkėjų veidus žvelgė Rolandas iš Vilniaus bei kvietė ir vėl susitikti. Šitie rinkėjai į merdėjantį kino teatrą atėjo susitikti su Paulu iš Berlyno leiblo “bpitch control” ir likusiu “Go Gaga” minifestivaliu.

FIN. Kino Pavasaris (II d.)

Nusiritus Kino Pavasariui į pabaigą, turiu pastebėti permainingą Vilniaus orą ir radikaliai skirtingas nuomones apie nekasdieniškus Kino Pavasario filmus. Vieno jų aprašyme paminėta neginčijama tiesa “Po seansų vieni žiūrovai plojo, pasipiktinę – švilpė” aiškiai atspindi šių metų situaciją. Asmeniniai guru praranda savo strategines pozicijas, nuo dangaus krenta kelrodės žvaigždės ir kitos nesąmonės, ir visiškai nesilaikydami tradicinių kriterijų išskirtiniais tampa nauji veidai ir išskirtiniais išlieka seni.

Kino Pavasaris (Id.)

Pirmą kino pavasario dieną Vilniuje šalta ir drėgna. Prikimštas visuomeninis transportas, girdimos pašnekesių nuotrupos gatvėse. Panašus jausmas ir „Forum Cinemas“ didžiojoje salėje prieš atidarymą. Žmonių mažiau nei buvo tikėtasi. Nors bilietų nebuvo jau kelias dienas, atidaryme lyg skylės žiojėja tuščios žiūrovų kėdės.